رمان ترجمه

رمان ترجمه (1)

سه شنبه, 29 فروردين 1396 ساعت 20:32

برف سیاه

نوشته شده توسط

برف سیاه

 

در دوران استالین نویسنده جوانی رمانی می نویسد. این اثر در هزارتوی سانسور اول تبدیل به نمایشنامه می شود و نمایشنامه به تدریج موضوعش را از دست می دهد. برف سیاه طنز تلخی از اوضاع جامعه ادبی دهه سی در مسکو است.