مجموعه شعر طنز رحیم رسولی :

 

 

جهان متن هرگز بی ممیز نیست با این حال                                           گلوی واژه زیر تیغ سانسوری نمی ماند 

میان پیله های مرگ حتی زندگی جاریست                                            خلاصه مطمعن باشید اینجوری نمی ماند

منتشرشده در شعر معاصر ايران
شروعقبلی123456بعدیپایان
صفحه1 از6