دوشنبه, 14 فروردين 1396 ساعت 13:25

خرتناق

نوشته شده توسط

 مجموعه شعر طنز رحیم رسولی :

 

 

جهان متن هرگز بی ممیز نیست با این حال                                           گلوی واژه زیر تیغ سانسوری نمی ماند 

میان پیله های مرگ حتی زندگی جاریست                                            خلاصه مطمعن باشید اینجوری نمی ماند

صفحه1 از12